Słownik pojęć

Aquaplaning
Aquaplaning występuje wtedy, gdy na mokrej nawierzchni opona straci kontakt z nawierzchnią drogi i unosi się na warstwie wody. To zjawisko może wystąpić także przy małej prędkości, kiedy warstwa wody jest dosyć wysoka, a nawierzchnia jest bardzo gładka lub bieżnik jest w znacznym stopniu zużyty, podobnie jak przy niskim poziomie wody i odpowiednio wysokiej prędkości.

Przeciwdziałanie aquaplaningowi. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego zjawiska pogłębia się rowki bieżnika. Ponadto, za pomocą odpowiedniej mieszanki gumy można osiągnąć odpowiednią szorstkość, dzięki której zachowana jest lepsza stabilność na ślizgiej i mokrej nawierzchni. Dobra opona powinna ostatecznie być w stanie wypierać duże ilości wody.

 

Aquaplaning poprzeczny
Ma miejsce, gdy auto jadące na mokrej nawierzchni po łuku straci przyczepność z drogą. Samochód wypada wtedy najczęściej z zakrętu, gdyż kierowca nie ma możliwości korekty toru jazdy kierownicą.

 

Asymetryczny bieżnik
Rzeźba bieżnika asymetrycznego jest różna po obu stronach. Na stronie zewnętrznej klocki bieżnika są często większe i bardziej masywne co wpływa na większą stabilność na zakrętach. Wewnętrzna strona bieżnika cechuje się większą liczbą oraz powierzchnią rowków. Klocki bieżnika są mniejsze i bardziej ponacinane, dzięki temu lepiej odprowadzają wodę. W oponach asymetrycznych z większymi indeksami prędkości poprawę odprowadzania wody po stronie wewnętrznej uzyskuje się dzięki szerszym rowkom o większej przepustowości. Bieżnik opon asymetrycznych zapewnia dobrą przyczepność przy pokonywaniu zakrętów przy większych prędkościach dzięki lepszym właściwościom obszaru na oponie, mającego styczność z nawierzchnią. Opony asymetryczne muszą być montowane właściwą stroną na zewnątrz.

 

Bicie
O tak zwanym biciu można mówić, gdy felga oraz opona nie kreślą tego samegu kręgu. Przy dużych prędkościach, skutkuje to przenoszeniem drgań na karoserię. Jeśli spotkasz się z takim problemem, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą opon, który pomoże rozwiązać problem.

 

Bieżnik
Bieżnik jest tą cześcią opony, która ma bezpośredni kontakt z jezdnią, zapewnia właściwą przyczepność na zakrętach i stabilność podczas prowadzenia. Musi być zarówno elastyczny jak i odporny na ścieranie, uderzenia i przebicia, musi także słabo się rozgrzewać. Poprzez ciągły rozwój nowych konstrukcji bieżnika oraz specjalne związki gumy, osiągi opon można znacznie zoptymalizować.

 

Bieżnikowanie opon
Jest to proces przedłużający żywotność opony polegający na nałożeniu nowego bieżnika na stary karkas. Opony bieżnikowane nazywa się także regenerowanymi. Opony takie są w pełni funkcjonalne, ale ich właściwości zależą jednak od jakości używanego karkasu i od dokładności obróbki.

 

C-opona
C oznacza "Commercial" i odnosi się do opon o wzmocnionym karkasie, a także wyższym indekscie nośności. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym mamy wskazany taki typ opon, to takie właśnie opony powinno się stosować, nawet jeśli mamy do wyboru inne specjalnie wzmocnione opony o podwyższonym indeksie nośności. Opony te można spotkać zwłaszcza na pojazdach osobowych i dostawczych, takich jak VW T5.

 

Ciśnienie w oponach (patrz "Prawidłowe ciśnienie w oponach")


Data produkcji
Data produkcji opony znajduje się za symbolem DOT na oponie i jest to ciąg cyfr np. "1609", co oznacza, że opona została wyprodukowana w 16 tygodniu kalendarzowym 2009 roku.

 

Deformacja
Opony się deformują wskutek procesu toczenia. Warstwy podstawy opony ocierają się o siebie, w następstwie czego uwalnia się ciepło i tworzy opór toczenia. Gdy np. ciśnienie powietrza jest zbyt niskie, opona wskutek nadmiernej deformacji może sie przegrzać i zniszczyć.

 

Drenaż
Drenaż opisuje system do odprowadznia wody. Dobre właściwości odprowadzania wody z bieżnika są niezbędne do bezpiecznej jazdy na mokrej nawierzchni.

 

Drutówka
Drutówka to zwój pojedynczych drutów, tworzących opasanie, które nawija się wokół warstw osnowy. Drutówka umożliwa prawidłowe osadzenie opony i uszczelnienie oraz utrzymanie opony na obręczy.

 

Droga hamowania
Drogę hamowania na suchej nawierzchni oblicza się zgodnie z regułą:

Droga hamowania na suchej nawierzchni zależy od różnych czynników. Tak Istotne różnice w drodze hamowania pojazdu, w przypadku tego samego modelu pojazdu mogą wynikać z: marki i rozmiaru opon, rodzaju opon, klocków hamulcowych i (rzadziej) ze stanu pojazdu. Ponadto, oczywiście istotną rolę odgrywają warunki drogowe i np. na ślizgiej nawierzchni droga hamowania może się wydłużyć nawet dziesięciokrotnie.

 

ECE 30
Symbol E.C.E. na ściance bocznej opony potwierdza, że opona spełnia wszelkie regulacje, które pojawiają się w jej opisie użytkowym, w tym indeks nośności i indeks prędkości. Aby uzyskać oznaczenie E.C.E. opony muszą: otrzymać zatwierdzenie laboratoryjne, przejść testy potwierdzające, produkujący je zakład musi przejść testy kontroli jakości.

 

Flanka
Ściana boczna opony zwana flanką, jest bardzo wrażliwym komponentem. Ma istotny wpływ na właściwości oraz komfort jazdy. Im niżej flanka jest wbudowana, tym zachowanie pojazdów stabilniesze, ale niestetey minusem jest nieznaczna utrata komfortu jazdy. Wymiary ścianki bocznej znajdują się w oznaczeniu na oponie - po ukośniku (np. 205/55 R 16) i określają stosunek wysokości ściany bocznej do szerokości opony. W ekstremalnych sytuacjach, np. podczas jazdy po krawężniku, znajdująca się w ściance bocznej krawędź nici osnowy może ulec zgniecieniu i zniszczeniu. Kiedy i w jakich okolicznościach odczujemy skutki takiego uszkodzenia nie jesteśmy w stanie przewidzieć, a zatem jest to bardzo niebezpieczne. Na ściance bocznej znajdują się wszystkie ważne informacje na temat opony: pochodzenie, wiek, zakład produkcyjny oraz wymiary opony. Regularna kontrola ścianek bocznych zapobiega wypadkom.

 

Fizyka jazdy
Na powierzchnię styku opony (a więc w przypadku samochodu powierzchnia 4 pocztówek) oddziaływują bardzo duże siły pomiędzy pojazdem a podłożem. Siły te są przenoszone poprzez tarcie o ziemię i są zależne od „normalnej siły” działającej prostopadle do podłoża i od dopasowania się materii, czyli podłoża ze spoczywającymi tam ciałami (czyli w tym przypadku oponami). Tarcie wpływa na fizykę jazdy podczas przyspieszania, ale przede wszystkim podczas hamowania (siły podłużne), na zakrętach (siły poprzeczne lub boczne), a nawet z bocznego wiatru (siły poziome). W konstrukcji opony na jej fizyczną efektywność ma wpływ mieszanka gumy oraz konstrukcja bieżnika, przy czym przekazywanie sił jest zależne również od czynników zewnętrznych, takich jak warunki drogowe, pogodowe oraz prędkość. Na to konstruktorzy opon nie mają bezpośredniego wpływu.

 

Geometria zawieszenia.
Geometria zawieszenia to zestaw parametrów definiujących położenie i ruch koła. Pierwszym z nich jest zbieżność kół, drugim kąt pochylenia koła, a trzecim kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy.
Prawidłowe parametry geometrii zawieszenia decydują o stabilności ruchu samochodu, o jego prowadzeniu oraz mają wpływ na sposób przekazywania sił między oponami a podłożem.

 

Główne rowki bieżnika
Jako główne rowki bieżnika określa się rowki w środkowej części bieżnika.Głębokość profilu opony jest zawsze mierzona w głównych rowkach bieżnika.W tych rowkach znajduje się zazwyczaj wskaźnik zużycia bieżnika (TWI).

 

Homologacja
Homologacja opisuje techniczne normy użytkowania opony w stosunku do pojazdu silnikowego. Obejmuje ona około 60 kryteriów, a także potwierdzenie jakości produktu producenta.

 

Indeks nośności
Indeks nośności definiuje maksymalny dopuszczalny nacisk na oponę. Jeśli zostaną zastosowane opony ze zbyt niskim indeksem nośności, opony mogą ulec zniszczeniu. W związku z tym nie zaleca się stosowania opon z niższym indeksem niż zalecany przez producenta.

 

Indeks nośności
Indeks nośności zwany też wskaźnikiem obciążenia jest dwu-lub trzy-cyfrową liczbą na końcu oznaczenia rozmiaru opony, np. 205/55 R 16 91V. Numer 91 (615 kg) określa maksymalne obciążenie opony przy jeździe z maksymalną, dopuszczoną przez producenta prędkością (patrz także - indeks prędkości).

 

Indeks prędkości
Informuje o maksymalnej, dopuszczalnej prędkości dla danej opony. Indeks wyrażony jest poprzez litery alfabetu. Wyznaczają go zalecenia producenta oraz indeks maksymalnej dopuszczalnej nośności.

Indeks prędkości

Maksymalna prędkość w km/h

S

180

T

190

H

210

V

240

W

270

Y

300

ZR

ponad 240


Intermediates
Jest to określenie dla opon, które są używane wyłącznie w sportach motorowych. Te opony wyścigowe są przeznaczone do jazdy po mokrych lub już osuszonych nawierzchniach. Profil tych opon nacina się ręcznie na miejscu podczas rajdów.

 

Kalander
Kalander to system walcowy. System łączy zarówno powlekane włókna jak i tkaniny z domieszką stali w produkcji opon z cienkiej gumy.Kalandrowanie musi zapewnić, że tak zwane warstwy włókna tekstylnego złączą się doskonale z pozostałymi składnikami. System łączenia poszczególnych składników jest skomplikowany, ale ostatecznie gwarantuje wysoką jakość produktu, który wyróżnia się w ekstremalnych warunkach.

 

Karkas
Karkas jest istotną częścią opony i składa się z cienkich włókien, dawniej bawełnianych, obecnie najczęściej wykonanych z włókien syntetycznych (głównie sztuczny jedwab). Zadaniem jego jest nadanie oponie właściwego kształtu i przenoszenie wszystkich obciążeń towarzyszących jeździe. W oponie zazwczaj znajduje się parę warstw karkasu.

 

Kąt pochylenia koła
Kąt pochylenia koła (oznaczany jako alfa) to kąt zawarty między płaszczyzną symetrii koła a prostą prostopadłą do nawierzchni i równoległą do osi wzdłużnej samochodu. Występują tu 2 tendencje: Jeśli koła rozchylone są górą to kąt pochylenia jest dodatni (+) jeśli koła są rozchylone dołem to kąt pochylenia jest ujemny (-). Zbyt duże dodatnie pochylenie koła powoduje szybsze zużywanie się zewnętrznego barku opony, a zbyt duże ujemne pochylenie - wewnętrznego.

 

Kąt poślizgu
W zależności od masy i prędkości samochodu auto zostaje wypychane na zewnątrz przez siłę odśrodkową. Kąt poślizgu jest zawarty pomiędzy płaszczyzną kół a rzeczywistym kierunkiem poruszania się samochodu. Ten kąt występujący podczas jazdy powoduje, że koła są bardziej skręcone niż wyznacza to krzywa biegu. Proces ten jest jednak zauważalny tylko, gdy samochód jest na granicy przyczepności oponami z nawierzchnią, położony między skrajnymi siłami odśrodkowymi i możliwie najwyższymi bocznymi.

 

Kauczuk
Kauczuk jest głównym składnikiem gumy, który gwarantuje elastyczność. Kauczuk pozyskuje się z soku drzewa Hevea, które jest uprawiane na plantacjach w rejonach równikowych. Aby uzyskać kauczuk do mleczka lateksowego pozyskiwanego z pni drzew dodaje się stabilizatory, np. amoniaku w celu zapobieżenia koagulacji. Następnie powstałą substancję dtłuszcza się i oczyszcza.
Mimo, że kauczuk naturalny odgrywa wciąż ważną rolę w produkcji, to kauczuk syntetyczny odgrywa teraz główną rolę, ponieważ może on być dostosowany dokładnie do życzeń producenta opon. Zaletą w procesie produkcji kauczuku syntetycznego jest również to, że nie wystepują absolutnie żadne zanieczyszczenia.

 

Kodeks drogowy
Kodeks drogowy reguluje zasady ruchu na drogach publicznych, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania do osób kierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego. Polskie prawo o ruchu drogowym wypracowało rozwiązania odmienne od stosowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej. Część z nich odbiega od rozwiązań zawartych w Konwencji Wiedeńskiej o Ruchu Drogowym.

 

Kolce
Wcześniej bieżnik opony zimowej był zaopatrzony w specjalne kolce - jako mechaniczna pomoc trakcji. Kolce zostały zakazane w Niemczech w 1975 roku i są teraz dozwolone z ograniczeniami tylko w krajach skandynawskich.

 

Koło zapasowe
Koło zapasowe jest to kompletne koło, ale ze znacznie lżejszą oraz węższą oponą. Dzięki wąskiej konstrukcji oraz niższej wadze znajduje się w prawie każdym bagażniku samochodowym. Koło to posiada jednak ograniczone parametry jezdne i np. pozwala osiągnąć prędkość maksymalnie do 80km/h.
Natomiast tak zwany system TyreFit pozwala zaoszczędzić jeszcze więcej miejsca: jest to płyn uszczelniający wtryskiwany do opony, który tymczasowo uszczelnia małe otwory.

 

Krawężnik
Zarówno szybka jazda po krawężnikach, jak i parkowanie na krawężniku może prowadzić do uszkodzenia karkasu opony. Szkody mogą często doprowadzić do niebezpiecznych awarii opon.

 

Krzemionka
Krzemionka Silica jest wypełniaczem jaki dodaje się do mieszanki gumowej w produkcji ogumienia. Jest ona używana w celu osiągnięcia znacznie niższych oporów toczenia, lepszej trakcji na mokrych nawierzchniach i lepszej wydajności opony.

 

Lamele
Lamele, czyli nacięcia klocków bieżnika zapewniające dobre właściwości zimowe (na mokrych, zaśnieżonych nawierzchniach, przy temperatuże poniżej 7 ° C), ale których obecność może pogorszyć stabilność i zachowanie na suchej nawierzchni.

 

M+S
Symbol ten pochodzi od angielskiego Mud and Snow (błoto i śnieg).Symbol ten umieszcza się na oponach zimowych i całorocznych.

 

Maksymalna dozwolona prędkość
Opona poddawana jest testom na maksymalną dozwoloną prędkość na specjalnym urządzeniu. Prędkość jest podwyższana aż do momentu kiedy opona ulegnie uszkodzeniu. Ten test w produkcji wykonywany jest w sposób losowy.

 

Mieszane ogumienie
Auto powinno być wyposażone w opony jednego producenta oraz o takim samym profilu. Jest to szczególnie ważne zarówno w przypadku opon zimowych jak i całorocznych. Aby zapewnić równomierne zużycie opon zaleca się je regularnie zamieniać na osi (przy sezonowej wymianie), od przodu do tyłu i odwrotnie. W przypadku opon kierunkowych należy zwrócić uwagę na kierunek jazdy (zaznaczony na ogumieniu), a więc nie należy zmieniać tych opon na krzyż. W zależności od ustaw i przepisów o ruchu drogowym tylko montaż opon różnego typu jest niedozwololony. Nie powinno się np. montować na jednym aucie opon radialnych i diagonalnych. Potocznie termin "ogumienie mieszane", oznacza również montaż opon letnich wraz z zimowymi , opon o różnych profilach, rozmiarach, markach itp. Z kilkoma wyjątkami wszystkie te kombinacje są zabronione. Jednym z takich wyjątków jest montaż koła zapasowego. Inne odstępstwa dotyczą modeli aut sportowych, bądź przypadku specjalnych pakietów wyposażenia lub zakupu nowych większych felg.

 

Mieszanka gazów do napełniania opon
Są nią napełniane opony zamiast powietrzem. Dzięki specjalnej strukturze molekularnej tej mieszanki ciśnienie w oponach jest bardziej stałe, gdy powietrze z reguły stopniowo ucieka.

Pompowanie opon mieszanką gazów ma wiele zalet:

 • stałe ciśnienie
 • stała powierzchnia styku
 • bardziej komfortowa jazda
 • mniejsze zużycie napędu
 • większe bezpieczeństwo, ponieważ jest to gaz niepalny
 • większa ekonomika (oszczędność paliwa)
 • równomierne zużycie bieżnika opon
 • maksymalna przyczepność opony do jezdni
 • krótsza droga hamowania


Mieszanka gumy
Do produkcji opon może być potrzebnych nawet więcej niż dziesięć różnych mieszanek gumy. Różnice wynikają z różnych wymagań, które są nakładane poszczególnym częściom opony, przy czym produkcja tych różnych mieszanek może być w zasadzie taka sama. Celem jest osiągnąć specyficzne cechy wydajności, określone właściwości, które opona w ostateczności musi posiadać.

 

Minimalna głębokość bieżnika
Minimalna głębokość bieżnika dla krajów UE wynosi 1,6 mm. Międzynarodowe przepisy, a w szczególności normy ECE-30 podają, że wskaźnik TWI o wysokości 1,6 mm odnosi się do głównych rowków bieżnika i musi być rozłożony w kilku punktach obwodu opony.
W niektórych krajach występują odstępstwa od tego standardu. Dla opon zimowych minimalna głębokość bieżnika wynosi 4,0 mm (Opona o głębokość bieżnika wynoszącym poniżej 4 mm nie jest już uznawaną za oponę zimową). Głębokość rzeźby bieżnika decyduje o długości drogi hamowania co jest szczególnie widoczne na mokrej nawierzchni.
W przypadku opon zużytych w granicach dopuszczalnych przepisami hamowanie na mokrej nawierzchni może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.


Nadsterowność
Jest to tendecja pojazdu do zacieśnienia łuku zakrętu. W momencie, gdy samochód zaczyna skręcać w lewo, jego przód wchodzi w zakręt mocniej niż tył. Jest to spowodowane utratą przyczepności kół tylnych.
Podsterowność jest cechą przeciwną.


Nici kordu
Karkas składa się z delikatnych nici kordu wykonanych z bawełny lub dzisiaj coraz częściej z włókien syntetycznych. Rodzaj kordu oznaczony jest zawsze na boku opony: wiskozowy (Rayon), poliamidowy (Nylon), poliestrowy (Polyester), z włókna szklanego (Fiberglass) oraz stalowy (Steel).
Funkcją nici kordu jest zachowanie kształtu opony, zapobieganie rozerwaniu się opony pod ciśnieniem oraz przeniesienie momentu napędowego.


Niewyważenie
Niewyważenie kół może grozić zmniejszeniem przyczepności, pogorszeniem hamowania oraz kierowalności, przyśpieszonym zużyciem amortyzatorów, drążków kierowniczych, łożysk oraz opon, zniszczeniem zawieszenia i mniejszym komfortem jazdy. Niewyważenie kół można łatwo rozpoznać. Najczęstsze symptomy to: drgania na kierownicy lub całego nadwozia, specyficzny szum, nietypowe zużycie bieżnika opony.


Niewyważenie
W przypadku niewyważenia kół, a więc gdy samochód nie posiada równomiernie rozłożonych mas wokół osi obrotu można się liczyć ze zmniejszoną przyczepnością, pogorszeniem prowadzenia oraz hamowania, przyspieszonym zużyciem amortyzatorów, dróżków kierowniczych, łożysk, opon i obniżonym komfortem jazdy.


Niskoprofilowe opony
Obecnie opony niskoprofilowe są dostępne dla prawie wszyskich modeli samochodów. Ze względu na stosunek wysokości do szerokości, który ma wartość równą lub mnieszą 50 np. 235/35R19 lub 215/50R17 nazywa się je często oponami szerokimi. Dzięki montażowi takich opon zyskuje się na lepszej przyczepności, stabilności jazdy i precyzyjnym prowadzeniu.


Numer DOT
Skrót "DOT" oznacza "Department of Transportation", co oznacza, że opona spełnia prawne wymogi Amerykańskiego Departamentu Transportu.Tak zwany numer DOT to zaszyfrowane informacje dotyczące: zakładu produkcyjnego, wielkości opon, nazwy profilu, a co dla klienta najważeniejsze wieku oponu. I tak np. "2403", to opona wyprodukowana w 24 tygodniu 2003 roku. Numer DOT znajduje się na boku opony.


Obciążenie kół
Oznacza masę pojazdu i ładunku na każdą z opon. Maksymalne obciążenie kół określa wskaźnik obciążenia, który znajduje się na boku opony.


Obowiązek używania opon zimowych
Na terenie Polski nie ma przepisów, które nakładałyby na kierowców obowiązek zmiany opon na zimowe, ale w związku z coraz częściej występującymi surowymi zimami zalecane jest korzystanie z opon zimowych.
W Niemczech, gdzie opony zimowe są obowiązkowe zaleca się wymianę opon na zimowe już w październiku - ponieważ są to odpowiednie opony na tą chłodną porę roku – i użytkowanie tych opon, aż do Wielkanocy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak czarny lód czyli inaczej „gołoleć“ nawet bardzo dobre opony zimowe mogą zawieźć. W takich warunkach powinno się najlepiej powstrzymywać od udziału w ruchu drogowym.
Wyniki badań pokazują, że opona zimowa w niskich temperaturach, zwłaszcza na śniegu i lodzie jest zawsze bardziej odpowiednia niż nowa opona letnia.


Obwód toczenia opon
Jako obwód toczenia opon określa się odcinek drogi przebytej przez oponę przy pełnym jej obrocie. Obwód toczenia zależy od średnicy opony. Wpływa on bezpośrednio na przekładnię skrzyni biegów oraz prędkościomierz. Jeżeli obwód toczenia opony odbiega znacznie od właściwego (zalecanego do danego auta przez producenta), należy sprawdzić i ewentualnie skorygować prędkościomierz.


Off-road opony
To inaczej opony terenowe przeznaczone do pojazdów z nępędem na wszystkie koła.
Istnieje wiele rodzajów klasyfikacji opon terenowych i nie ma idealnej opony terenowej na wszystkie warunki drogowe, dlatego dobór odpowiednich opon do potrzeb klienta nie jest prosty. Zanim podejmie się decyzję w kwestii zakupu tych opon najlepiej skorzystać wcześniej z fachowej pomocy – pracownicy Pneuhage są do Państwa dyspozycji.


Opasanie
Pod bieżnikiem, bezpośrednio nad karkasem znajdują się liczne warstwy przewodów wykonanych z cienkich drutów stalowych. Te tak zwane nici pasów leżą pod ostrym kątem w stosunku do bieżnika opony.Opasanie zapewnia stabilność opony i optymalizuje wiele właściwości takich jak zmniejszenie oporu toczenia, a tym samym temperatury w oponie. Dzięki opasaniu stalowemu w oponie stabilność jazdy jak i precyzja sterowania są doskonałe. Kordy stalowe służą ochronie przed korozją i lepszemu łączeniu z gumą. Niemniej jednak w przypadku, gdy opona jest uszkodzona, na skutek dostania się do wewnatrz wilgoci opasanie stalowe może zerdzewieć. Skutek: Może to prowadzić do niebezpiecznego oderwania opasania.
Opasanie wykonuje się z różnych materiałów. Dawniej używano kordów tekstylnych, dziś najczęściej produkuje się je z kewlaru.


Opasanie stalowe
Opasanie stalowe składa się z niezwykle cienkich i odpowiednio wytrzymałych linek stalowego kordu zatopionych w gumie. Opasanie zapewnia stabilność opony i optymalizuje wiele właściwości takich jak zmniejszenie oporu toczenia, a tym samym temperatury w oponie. Dzięki opasaniu stalowemu w oponie stabilność jazdy jak i precyzja sterowania są doskonałe. Dawniej do produkcji opasania stalowego wykorzystywano różnych materiałów. Obecnie w nowoczesnych oponach wyczynowych wykorzystuje się włókna aramidowe (włókna węglowe). Ostatecznie użycie opasania stalowego jest dziś regułą.


Opona diagonalna
W oponie diagonalnej cała osnowa opony składa się z kilku warstw tkanin ułożonych na przemian w dwóch kierunkach pod różnym kątem, lecz zawsze mniejszym niż 90°. Liczba warstw zależy od wielkości i obciążenia na jakie projektowano oponę. Konstrukcja tych opon pozwala jednak na rozwijanie prędkości nieco powyżej 100 km/h, co praktycznie wyklucza je z użytku w samochodach osobowych, a kwalifikuje jedynie do montażu na niektórych pojazdach roboczych, terenowych, motocyklach czy rowerach.


Opona radialna
Opona radialna (promieniowa) cechuje się drutówkami połączonymi promieniowo przez kord, najczęściej w postaci drobnych stalowych linek. Oznacza to, że kolejne nici osnowy nie krzyżują się, a rozciągają równolegle do siebie, tworząc kąt prosty z płaszczyzną symetrii opony. Między osnową a bieżnikiem znajdują się dodatkowe warstwy opasania mające na celu wzmocnienie i usztywnienie czoła.


Opona zimowa do jednośladów
Opona zimowa w jednośladzie pełni nieco inne funkcje, niż opona samochodowa. W przypadku auta opony zimowe mają za zadanie umożliwić bezpieczną jazdę po ubitym śniegu, lodzie oraz błocie pośniegowym, a w przypadku zimówek w jednośladach mają za zadanie umożliwić jazdę po czarnym, mokrym asfalcie. Jednoślad wymaga dużo więcej przyczepności. Niezależnie od tego, czy zaopatrzymy się w opony zimowe, czy nie, najlepiej jeździć po asfaltach w temperaturach powyżej zera. Idealnie jeśli jazdę poprzedza kilka dni dodatniej temperatury.


Opony całoroczne
Oprócz opon letnich i zimowych istnieją także opony całoroczne. Opony te są kompromisem pomiędzy oponami letnimi i zimowymi. Opony całoroczne mogą również zawierać symbol śnieżynki, a oznaczenie M + S mają je wszystkie.


Opony High-Performance
Opony (HP) i ultra-szybkie (UHP) to opony o wysokiej wydajności oraz wysokich osiągach, w szczególności w zakresie wysokich prędkości.


Opony letnie
Wszystkie opony letnie przeznaczone są do suchych lub mokrych od deszczu dróg, opracowane w szczególności dla wysokich temperatur. Są wyposażone w bloki profilowe, żebra oraz rowki, które pełnią określone funkcje. Mieszanka gumy jest specjalnie przystosowana do wysokich temperatur. W przeciwieństwie do opon zimowych opona letnia zachowuje w pełni swoje właściowości zwłaszcza w temperaturze powyżej 7 °C.


Opony umożliwiające jazdę bez powietrza
Gdy opona traci powietrze, zaczyna się deformować i przez wytworzone ciepłe powietrze po krótkim czasie jest całowicie zniszczona. Jeśli opona ma właściwość jazdy bez powietrza to proces deformacji jest mocno zredukowany i można na tej oponie bezpiecznie dojechać do najbliższego warsztatu. Jest to możliwe, dzięki wzmocnionej konstrukcji ścianki bocznej. Producenci opon run-flat zalecają, aby w przypadku ich użytkowania kontrolować ciśnienie powietrza, ponieważ dzięki właściwości tych opon kierowca może nie zauważyć utraty powietrza, ani że opona została uszkodzona.


Opony zimowe
Nie istnieje prawna definicja opon zimowych, ponieważ nie przeprowadzono do tej pory w Europie testów standaryzowanych dotyczących warunków zimowych. Jednak analizy licznych testów opon dokonowanych zarówno przez niezależną prasę branżową jak i przemysł ogumienia wciąż wskazują na wyjątkowe właściwości opon zimowych. Szczególne znaczenie dla przydatności opony w warunkach jazdy zimą ma głębokość profilu, która w Europie powinna wynosić minimum 1,6 mm. Jednak eksperci przestrzegają, że w momencie gdy głębokość opony jest mniejsza niż 4 mm opony mogą nie mieć już swoich właściwości do jazdy w warunkach zimowych. Tylko w oponach z bieżnikiem o głębokości więcej niż 4 mm podczas toczenia tworzą się tzw. krawędzie chwytające, dzięki którym opona trzyma się nawierzchni jezdni.

 • Prawidziwe opony zimowe rozpoznamy po symbolu płatka śniegu. Za tym symbolem kryje się test, podczas którego, sprawdzane są parametry, które ta opona musi spełniać. Opona porównywana jest do standardowej opony. Gdy dana opona spełnia określone kryteria otrzymuje symbol śnieżynki. Ta zasada została wprowadzona ze względu na to, że np. w Stanach Zjednczonych oferuje się opony prawie wyłącznie z symbolem M+S i klienci nie wiedzą, czy ta opona ma właściwości opony zimowej, czy też nie.
 • To co na pierwszy rzut oka odróżnia opony zimowe od letnich to lamele (delikatne, często w kształcie fal nacięcia profilu). Lamele zapewniają pożądany efekt przyczepności z nawierzchnią drogi przez tworzenie dodatkowych krawędzi chwytających. Opony zimowe mają do 2000 lameli, gdy opony letnie nie mają ich wcale, albo tylko kilka w swoich blokach profilu. Oprócz lameli w kształcie fali są również w kształcie plastra miodu lub proste. W tej kwestii wielu producentów opracowało własną teorię. Wspólnym zamysłem jest za to zwiększenie długości krawędzi, a tym samym lepsza przyczepność do nawierzchni.
 • Opony zimowe od opon letnich różnią się również mieszanką gumy. I tak mieszanka gumowa w oponach zimowych zawiera naturalny kauczuk w wyższych proporcjach od syntetycznego, aniżeli opony letnie. Kauczuk naturalny ma tę właściowość, że nawet w niższych temperaturach jest jeszcze elastyczny i posiada dlatego lepszą przyczepność do nawierzchni.


Opony zimowe do samochodów ciężarowych oraz autobusów
Istotnym czynnikiem w eksploatowaniu samochodów ciężarowych oraz autobusów w warunkach zimowych jest przekazywanie sił napędowych. W celu zredukowania prędkości oprócz hamulca głównego używa się hamulca silnikowego lub retardera na osi napędowej. Z tych powodów opony na osi napędowej odgrywają kluczową rolę. Zasadniczo opony ciężarowe ze względu na swoje zróżnicowane rozmieszczenie wykazują dużo lepszą wydajność zimą niż osobowe opony letnie. W branży transportowej jest taki zwyczaj, że jesienią montuje się nowe opony, aby bezproblemowo „ przejść” przez zimę. Za wystarczający poziom bezpieczeństwa w normalnych warunkach zimowych odpowiedzialny jest też znacznie wyższy w porównaniu do opon osobowych nacisk powierzchniowy (ciśnienie atmosferyczne na powierzchni styku opony) oraz bardzo wysoki udział naturalnego kauczuku w tych oponach.


Opony zimowe dla aut dostawczych
Również samochody dostawcze są bezpieczniejsze, gdy są wyposażone w opony zimowe. Pneuhage posiada w swoim asortymencie do tych właśnie samochodów opony zimowe różnych producentów. Zakup kompletu opon zimowych będzie zawsze bardziej opłacalny aniżeli rezygnacja ze zlecenia przez wzgląd na warunki pogodowe czy ryzyko wypadku.


Opony zimowe do aut typu suv oraz terenowych
Samochody typu suv czy 4x4 wymagają również zamontowania opon zimowych we właściwym okresie. Napęd na cztery koła zapewnia nawet na zimowych drogach powodzenie, ale bez opon zimowych nie zagwarantuje tak bezpiecznego hamowania i sterowności. Opony z oznaczeniem M + S nie są wystarczające. M + S oznacza błoto i śnieg i takich opon najczęściej używa się w samochodach terenowych. Kierowcy aut typu suv lub 4x4 przy zakupie opon na zimę powinni zwrócić uwagę, czy opony nadają się do jazdy w warunkach zimowych, a więc czy opony posiadają symbol płatka śniegu, który oznacza prawdziwe opony zimowe. Nasz fachowy personel pomoże Państwu w wyborze opon dla wszystkich pojazdów typu suv oraz 4x4.


Opór toczenia
Opór toczenia składa się w 90 procentach ze zjawiska uginania, odkształcania się opony. W trakcie jazdy opona pracuje cyklicznie - ugina się w kontakcie z podłożem, by potem wrócić do swojego pierwotnego kształtu. Powstające w ten sposób chwilowe odkształcenia są przyczyną utraty energii.
Opór toczenia jest tym większy, im mniejszy promień opony i większa siła odkształcenia. Wzrasta wraz z rosnącym obciążeniem, zwiększającą się prędkością i zmniejszającym ciśnieniem w oponach.


Oznakowanie opon
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1222/2009 wszystkie opony sprzedawane na terenie Unii Europejskiej od dnia 1 listopada 2012 roku muszą być oznaczone specjalnymi etykietami, na których znajdą się ich trzy główne parametry - opór toczenia (zużycia paliwa), przyczepność na mokrej nawierzchni oraz poziom hałasu.
Nowa etykieta na opony przypomina nieco dobrze nam już wszystkim znane etykiety określające klasę energetyczną urządzeń AGD takich jak pralki, lodówki czy zmywarki do naczyń. Wygląd etykiety i dane jakie powinny się na niej znaleźć są jasno określone w rozporządzeniu. Oprócz wymienionych już trzech głównych parametrów na etykiecie muszą znaleźć się: logo Unii Europejskiej, numer rozporządzenia oraz oznaczenie klasy opon (C1 lub C2). Przewidziano również miejsce na oznaczenie marki - dostawcy muszą umieścić na naklejce swoją nazwę lub znak handlowy, linię opony, wymiar opony, indeks obciążenia, indeks prędkości i inne specyfikacje techniczne wraz z etykietą o dowolnym kolorze, formacie i wzorze, pod warunkiem że nie odwraca to uwagi od głównych informacji.


Podsterowność
Jest to tendecja pojazdu do poszerzania zakrętu, czyli oddalanie się od punktu środka łuku zakrętu. Bezpośrdnią przyczyną tego zjawiska jest brak przyczepności kół. Nadsterowność jest cechą przeciwną.


Poślizg
Poślizg występuje wtedy, kiedy siła, która musiałaby przenieść tarcie opony o nawierzchnię jest większa niż siła tarcia. Poślizg może wystąpić między innymi na zakręcie, jeśli siła odśrodkowa jest większa od siły tarcia statycznego między oponą a nawierzchnią, w wyniku zbyt mocnego hamowania lub w wyniku zbyt mocnego przyspieszania. Poślizg ma bezpośredni wpływ na zużycie opon. Niski stopień poślizgu jest zawsze obecny podczas jazdy. Szczególnym rodzajem poślizgu jest poślizg na jezdni pokrytej warstwą wody zwany aquaplaningiem. Efektem poślizgu może być utrata panowania nad pojazdem.


Powierzchnia styku
Powierzchnia styku jest obszarem na oponie, który styka się z nawierzchnią jezdni. Podczas jazdy ta powierzchnia nie jest większa niż wielkość kartki pocztowej, co podkreśla znaczenie opon w zakresie bezpieczeństwa.


Pozycja osi
Pozycja osi odgrywa szczególną rolę zwłaszcza przy wymianie opon. Istotne jest dlatego opisywanie lokalizacji demontowanej opony, co pomaga wskazać miejsce, w którym powinna się ona znaleźć w następnej kolejności. Siły, które muszą być przekazywane na drogę są inne na przedniej i inne na tylnej osi, a także są zależne od rodzaju napędu (na przednie, tylne lub na wszystkie koła). Dla bezpieczeństwa zalecamy: Lepsze opony, z większą głębokością bieżnika powinny znajdować się na osi napędowej. Aby osiągnąć jednolite zużywanie się opon, pozycje kół powinno się zmieniać. Również przestawianie opon na krzyż (VL do WP, itp.) w przypadku opon kierunkowych może zmniejszyć zużycie bieżnika.


Pozytyw bieżnika
Jest to część bieżnika zwana też żebrem, którą stanowią bloki opony. Służą one przede wszystkim zapewnieniu przylegania opony do podłoża, bez względu na warunki panujące na jezdni. Przeciwieństwem pozytywu bieżnika jest negatyw, czyli ta część bieżnika, którą stanowią rowki.


PR (symbol nośności)
Symbol PR znajduję zaraz się za rozmiarem opony i określa maksymalne obciążenie na jedno koło pojazdu zalecane przez producenta danego typu opony samochodowej.


Prawidłowe ciśnienie w oponach
Ciśnienie w oponie ma bezpośredni wpływ na wiele istotnych czynników, takich jak: bezpieczeństwo kierowcy, zużycie paliwa i zużycie opon. Ze względu na dyfuzję przez ściany boczne opona zawsze traci trochę powietrza. Chociaż odsetek jest znikomy, utrata powietrza z czasem może osiągnąć moment krytyczny. Konsekwencje mogą być następujące: pogorszenie sterowności, hamowania i stabilności kierunkowej.
Poza tym opony z nieprawidłowym poziomem ciśnienia są narażane na łatwe uszkodzenie. Niskie ciśnienie ma wyjątkowo negatywny wpływ na wytrzymałość opony z powodu dodatkowych naprężeń na bark opony i ciepła gromadzącego się w ugiętych ścianach bocznych.
Ciśnienie powietrza w oponach ma znaczący wpływ na opory toczenia, które są kluczowym czynnikiem określającym zużycie paliwa. W zależności od rodzaju nawierzchni i stylu jazdy opory toczenia reprezentują od 18% do 26% całkowitej siły wywieranej na pojazd. Ponieważ niskie ciśnienie powoduje wzrost oporów toczenia wrasta zużycie paliwa przez pojazd oraz poziom emisji dwutlenku węgla (CO2).


Produkcja
Produkcja opon opiera się zasadniczo na produkcji mieszanek kauczukowych oraz gumowych dla uzyskania określonych cech. W równoległych procesach są przygotowywane elementy składowe opony surowej takie jak: osnowa, "drutówka", opasanie, czoło bieżnika, boki, wykładzina wewnętrzna, ekran, wypełniacz.
Przygotowanie elementów tkaninowo-gumowych i stalowo-gumowych odbywa się w procesie kalandrowania. Tkaniny techniczne zwane kordami pokrywane są obustronnie cienką folią odpowiedniej mieszanki gumowej. Kordy tekstylne impregnowane są układem adhezyjnym, lateksowo-żywicznym, natomiast włókna stalowe i druty pokrywane są mosiądzem lub brązem.
Wszystkie elementy (półprodukty) zgodne z wymogami określonymi w dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej używane są do budowy opony surowej. Finalny kształt nadawany jest w procesie wulkanizacji.
Ale wszystko nie jest tak proste jak się wydaje! Muszą być przestrzegane liczne wymogi i przepisy. Mimo automatyzacji procesów w przemyśle oponiarskim, praca fizyczna jest tu nadal potrzebna. Odsetek ten wynosi średnio od 30 do 35 procent, w zależności od produktu i rozmiaru opon. Im większa opona, tym więcej pracy fizycznej.


Przebieg
Jako przebieg określa się liczbę kilometrów, która została osiągnięta od rozpoczęcia użytkowania tej opony do momentu jej zużycia. Na przebieg opony ma wpływ wiele czynników. Najważniejsze z nich to: ciśnienie powietrza, mieszanka bieżnika, masa pojazdu, moc silnika, stan, zastosowanie pojazdu i styl jazdy kierowcy. Natomiast ustawowa minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.


Przyczepność.
Przyczepność do podłoża definiuje intensywność kontaktu między oponą a powierzchnią drogi. Przyczepność opony w różnych warunkach pogodowych jest osiągana poprzez konstrukcję bieżnika jak np. lamele w oponie zimowej czy odpowiednie mieszkanki gumy.


Reifenschulter
Sie ist der Übergang von der Lauffläche zur Flanke und übernimmt die Kurvenkräfte. Ist die Schulter stark abgerieben, sind das meist Symptome von Überlastung, Unterluftdruck und/oder Sturzfehler.


Retread
Retread oznacza "bieżnikowanie". Opony bieżnikowane oznaczone są na boku symbolem "R" lub "Retread".


Rowkowanie
Rowkowanie oznacza "nacinanie" bieżnika. Służy ono tworzeniu przestrzeni niezbędnej do usuwania wody spod opon na mokrych nawierzchniach. Profil opony, który można nacinać jest oznakowany symbolem "Regroovable“.


Rozmiar opon (patrz oznaczenie opony)


Run-flat opony
To fachowe określenie opon z właściwością jazdy bez powietrza. Gdy opona traci powietrze, zaczyna się deformować i przez wytworzone ciepłe powietrze po krótkim czasie jest całkowicie zniszczona. Opona z właściwością jazdy bez powietrza ma temu zapobiec. Producenci opon run-flat zalecają, aby w przypadku ich użytkowania kontrolować ciśnienie powietrza, poniewać dzięki właściwości tych opon kierowca może nie zauważyć utraty powietrza ani tego, że opona została uszkodzona.


Samochody dostawcze a opony zimowe
Również samochody dostawcze są bezpieczniejsze, gdy są wyposażone w opony zimowe. Pneuhage posiada w swoim asortymencie do tych właśnie samochodów opony zimowe różnych producentów. Zakup kompletu opon zimowych będzie zawsze bardziej opłacalny aniżeli rezygnacja ze zlecenia przez wzgląd na warunki pogodowe czy ryzyko wypadku.


Samochody sportowo-użytkowe (SUV) i terenowe
Kierowcy aut terenowych często uważają, że nie potrzebują opon zimowych, ponieważ mają napęd na cztery koła, ale samochody typu suv czy 4x4 wymagają również zamontowania opon zimowych we właściwym okresie. Napęd na cztery koła zapewnia nawet na zimowych drogach powodzenie, ale bez opon zimowych nie zagwarantuje tak bezpiecznego hamowania i sterowności. Opony z oznaczeniem M + S nie są wystarczające. M + S oznacza błoto i śnieg i takich opon najczęściej używa się w samochodach terenowych. Te opony nie posiadają cech zimowych takich jak lamele, a więc są przeznaczone tylko do użytku latem. Kierowcy aut typu suv lub 4x4 przy zakupie opon na zimę powinni zwrócić uwagę, czy opony nadają się do zimowej aury. W doborze odpowiednich opon zimowych z symbolem płatka śniegu może pomóc firma Pneuhage. Nasz fachowy personel pomoże Państwu w wyborze opon dla wszystkich pojazdów z napędem na cztery koła.


Ścieranie
Ma miejsce podczas codziennej jazdy i hamowania samochodu. Powierzchnia bieżnika zużywa się, mówimy wtedy o ścieraniu lub zużywaniu się opony.


Slick
Opony typu slick to rodzaj opony, która nie ma bieżnika, wykorzystywana głównie w wyścigach samochodowych.


Stabilizator światła
Proces starzenia opony spowodowany jest kilkoma czynnikami. Jednym z tych faktorów jest światło UV, które pozbawia oponę elastyczności i przyczepności. Specjalne stabilizatory świetlne mają przeciwdziałać temu procesowi starzenia i są one dodawane obok innych substancji chemicznych w mieszaninie materiałów w procesie produkcji.


Starzenie się opon
Opony starzeją się w wyniku procesów fizycznych i chemicznych, np. z powodu warunków atmosferycznych takich jak: promieniowanie UV, wilgotność i temperatury skrajnie niskie lub wysokie. Na wskutek tego zmienia się elastyczność oraz przyczepność opony. Odnosi się to również do opon wcale lub mało używanych. Aby przeciwdziałać temu procesowi, do mieszanki z której produkuje się opony dodawana jest substancja, która znacznie spowalnia proces starzenia. Gwarantuje to, że liczba lat (maksymalnie 5 lat) w przypadku właściwie przechowywanej opony jest zgodna ze specyfikacją nowej opony i nie jest od niej gorsza pod względem właściwości. Pneuhage zaleca: Opony wymieniać po 10 latach, a opony w pojazdach z dłuższych okresem postoju, takich jak przyczepy kempingowe itp. już po 6 latach.


Symbol płatka śniegu
Na podstawie symbolu płatka śniegu możemy rozpoznać, czy mamy do czynienia z prawdziwą oponą zimową. Za tym symbolem kryje się test, podczas którego, sprawdzane są parametry,które ta opona musi spełniać. Opona porównywana jest do standardowej opony. Gdy dana opona spełnia określone kryteria otrzymuje symbol śnieżynki. Ta zasada została wprowadzona ze względu na to, że np. w Stanach Zjednoczonych oferuje się opony prawie wyłącznie z symbolem M+S i klienci nie wiedzą czy ta opona ma właściwości opony zimowej, czy też nie.


Szerokie opony w zimie
Wcześniej mówiono, że opony zimowe powinny być nawet trochę węższe. Dziś rynek odpowiada preferencjom konsumentów. Szerokie opony zimą mają jednak niewielkie minusy w zakresie jazdy po głębokim śniegu i na mokrej nawierzchni, ale za to na suchych nawierzchniach wyprzedzają swoich "wąskich" kolegów. Letnie, szerokie opony nie nadają się za to zupełnie na zimę. Opony te mają typowy charakter sportowy - stosunkowo duże bloki bieżnika i żadnych lameli. Argument w stylu: "Dla mojego samochodu nie ma opony zimowej" już nie obowiązuje. Dzisiaj opony zimowe występują dla niemal każdego pojazdu i są one zatwierdzane do prędkości 240 km/h.


Tarcie
Występuje podczas codziennej jazdy i hamowania samochodem w obszarze styku opony z powierzchnią drogi. L Siła tarcia zależy głównie od warunków drogowych, prędkości pojazdu, rozkładu ciśnienia, temperatury i właściwości opon. Tarcie jest przyczyną zużywania się opon.


Temperatury
Każda mieszanka gumy posiada indywidualny współczynnik tarcia lub wartość tarcia, która to określa przyczepność opony do drogi. Kilka rodzajów gumy o różnych właściwościach temperaturowych jest więc łączona w jedną mieszankę, która w bardzo szerokim zakresie temperatur zapewnia możliwie wysoki współczynnik tarcia. Dzięki dodaniu krzemionki do mieszanki gumy w bardzo różnych temperaturach można osiągnąć najwyższe wartości tarcia.


Trakcja
To słowo pochodzi z języka angielskiego i ma związek z przyczepnością opon. Trakcja opisuje intensywność kontaktu między oponą a powierzchnią drogi. Termin ten jest często używany zwłaszcza w sportach motorowych. Utrata przyczepności oznacza, że samochód się ślizga –opona nie „trzyma“ się drogi. Na przyczepność opony mają wpływ następujące czynniki: rzeźba bieżnika, mieszanka gumy, ciśnienie, szerokość opony i nachylenie kół.


TWI
TWI jest to wskaźnik dopuszczalnego zużycia rzeźby bieżnika i równy jest wartości 1,6 mm. Wskaźnik znajduje się na obwodzie opony i ma postać zgrubienia w rowkach bieżnika.


Użytkowanie opon zimowych
Odpowiednie do warunków zimowych na drodze ogumienie nie powinno być montowane kiedy spadnie pierwszy śnieg. Wtedy wszyscy kierowcy chcieliby mieć wymienione opony w tym samym czasie. Skutkiem są wtedy oczywiście długie okresy oczekiwania, a nawet niedostateczny asortyment w warsztatach i serwisach opon. Tuż po lecie dobrze jest obejrzeć swoje opony zimowe i sprawdzić ich stan. Jeśli głębokość bieżnika tych opon jest mniejsza niż 4 mm, nie są to sprawne opony i należy pomyśleć o zakupie nowych. Tylko w oponach z bieżnikiem o głębokości więcej niż 4 mm podczas toczenia tworzą się tzw. krawędzie chwytające dzięki którym opona trzyma się nawierzchni jezdni. Ustawodawcy z Austrii i Szwajcarii wskazują np. że wskazaniem do zastosowania opon zimowych mogą być ranne temperatury. W październiku te wartości sięgają ok. 7 (lub jeszcze mniej) stopni Celsjusza. Reguła granicy 7 stopni ma swoje uzasadnienie w różnicy w mieszance gumy jaka jest stosowana do produkcji opon zimowych oraz letnich. Mieszanka gumowa w oponach zimowych zawiera naturalny kauczuk w wyższych proporcjach od syntetycznego, aniżeli opony letnie. Kauczuk naturalny ma tę właściwość, że nawet w niższych temperaturach jest jeszcze elastyczny i posiada dlatego lepszą przyczepność do nawierzchni.
Zapisy meteorologiczne wskazują, że te niskie temperatury występują do połowy kwietnia, stąd zasada stosowania opon zimowych w okresie od października do świąt Wielkanocy.


Wewnętrzna warstwa uszczelniająca
Jest to warstwa specjalnego, miękkiego kauczuku pełniąca rolę dętki w oponach bezdętkowych.


Wiek opony
Wiek opon można rozpoznać po numerze DOT umieszczonym na krawędzi opony. Dwie pierwsze cyfry oznaczają tydzień, dwie ostatnie rok produkcji. I np. "2403", oznacza, że opona została wyprodukowana w 24 tygodniu 2003 roku. Opony starzeją się w wyniku procesów fizycznych i chemicznych np. z powodu warunków atmosferycznych takich jak promieniowanie UV, wilgotność i temperatury skrajnie niskie lub wysokie. Przez to też zmienia się elastyczność oraz przyczepność opony. Odnosi się to również do opon wcale lub mało używanych. Aby przeciwdziałać temu procesowi, do mieszanki, z której produkuje się opony dodawana jest substancja, która znacznie spowalnia proces starzenia się opon. Gwarantuje to, że liczba lat (maksymalnie 5 lat) w przypadku właściwie przechowywanej opony jest zgodna ze specyfikacją nowej opony, a jej właściwości nie uległy pogorszeniu. Pneuhage zaleca: Opony wymieniać po 10 latach, a opony w pojazdach z dłuższych okresem postoju, takich jak przyczepy kempingowe itp. już po 6 latach.


Wskaźnik zużycia opony (TWI)
Jest to zgrubienie znajdujące się w rowkach opon, które pozwala nam sprawdzić grubość bieżnika w stosunku do minimalnego poziomu, który określa właśnie wskaźnik TWI. Minimalna grubość bieżnika opony według aktualnych przepisów wynosi 1,6 mm i taką też grubość ma według aktualnych standardów wskaźnik TWI.


Współczynnik kształtu opony
Jest to wyrażona w procentach wartość określająca stosunek wysokości przekroju opony do jej szerokości.

Przykłady:

 • Rozmiar opony 175/70 R13 - współczynnik kształtu opony 70%
 • Rozmiar opony 205/55 R16 - współczynnik kształtu opony 55%
 • Rozmiar opony 235/35 R19 - współczynnik kształtu opony 35%


Współczynnik tarcia
Współczynnik tarcia określa trzymanie się opon na drodze. To zależy w dużej mierze od powierzchni jezdni, stanu dróg, konstrukcji bieżnika, struktury zrębowej, prędkości pojazdu, rozkładu ciśnienia, temperatury i mieszanki bieżnika.


Wypieranie wody
Bloki opony na mokrej nawierzchni odprowadzają wodę poprzez kanaliki odwadniające. Dla przykładu przy ok. 80 km na godzinę odprowadzanych jest do 20 litrów wody na sekundę.


Wymogi względem opon
Szereg różnych właściwości, które opona powinna spełniać jest definiowana już na etapie rozwojowym opony. Wymogi dotyczą właściowości hamowania, aquaplaningu i prowadzenia poprzez odporność na ścieranie, komfort jazdy, hałas, opory toczenia i wagę (możliwie najmniejsza). Ostatecznie obowiązuje następująca zasada: Każdej oponie przypisany jest określony indeks nośności oraz maksymalna prędkość, której trzeba przestrzegać. W tym przypadku maksymalna suma sił napędu, hamowania oraz sił bocznych w różnych warunkach pogodowych są bezpiecznie przekazywane w drogę.


Wytarcia hamulcowe
Blokowanie kół podczas ostrego hamowania, a następnie tarcie opon po jezdni powoduje, że w tych miejscach na oponach pojawiają się wytarcia. Dzieje się tak głównie w przypadku pojazdów, które nie posiadają systemu ABS. Wytarcia hamulcowe są odpowiedzialne za dyskomfort jazdy. Z reguły powinno się wymienić takie opony.


Wyważanie
Wyważania powinno się dokonować po każdej zmianie kół. Podczas procesu wyważania bezpośrednio na pojeździe kompensuje się wszelkie powstałe przy zmianie kół nierównoważności, niewycentrowane piasty i tarcze hamulcowe. Pneuhage zaleca wyważenie na wszystkich czterech kołach.


Wzór zużycia
Wzór zużycia opony dostarcza użytecznych informacji, jak np. o błędnym ustawieniu zawieszenia lub nieprawidłowym ciśnieniu w oponach. Zalecamy: Kontrolować ogumienie co 10.000 km w profesjonalnym serwisie. Regularna weryfikacja ciśnienia powietrza w oponach powinna być dla każdego czynnością rutynową.


Ząbkowanie
Jest to typ zużycia bieżnika w postaci tzw. ząbkowania klocków bieżnika lub zużycia w kształcie "zębów piły". Przyczyną takiego typu zużycia bieżnika może być styl jazdy, uszkodzone zawieszenie i ewentualnie uszkodzone amortyzatory. Również charakterystyka opon wpływa na taki typ zużycia.
W celu zminimalizowania zjawiska ząbkowania bieżnika należy systematycznie (przynajmniej raz na sezon lub co 8 - 10 tys. km) zmieniać pozycję kół/opon w pojeździe.


Zazębienie
Liczne nacięcia bieżnika tworzą ostre krawędzie, które zapewniają efekt przyczepności opon do drogi.


Zużywanie
Ma miejsce podczas codziennej jazdy i hamowania autem. Powierzchnia bieżnika zużywa się i mówimy wtedy o ścieraniu lub zużywaniu się opony.

 

* Ceny zawierają podatek VAT 23%. Ceny katalogowe to sugerowane ceny producentów.
* Cena towaru nie zawiera usługi montażu.
* Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.