Warunki gwarancji na produkty marki Hankook

Warunki gwarancji opon firmy HANKOOK

 

Niniejsza gwarancja przysługuje nabywcy nowych opon wyprodukowanych przez firmę Hankook Tire Co. Ltd. Opony objęte gwarancją muszą być zamontowane na danym pojeździe zgodnie z zaleceniami firmy Hankook.

 

I Ważność gwarancji

 

Niniejsza gwarancja ma moc obowiązującą do czasu, gdy wskaźnik zużycia bieżnika osiągnie minimalną dopuszczalną głębokość, tj 1,6 mm. Odpowiedzialność firmy Hankook z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej oponie.

 

II Warunki rozpatrzenia reklamacji

 

- Zgłoszenie złożone na formularzu dostarczonym przez producenta lub autoryzowanego dealera.

 

- Dostarczenie opon.

 

- Przedstawienie dowodu kupna lub karty gwarancyjnej. W przypadku użytkowników oryginalnego wyposażenia, wymagana jest wyłącznie książeczka gwarancyjna.

 

- Każde zgłoszenie może zostać rozpatrzone wyłącznie przez firmę Hankook lub jej autoryzowanego dealera.

 

- Aby umożliwić dokonanie przeglądu przez firmę Hankook lub jej autoryzowanego dealera, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć opony do jednego z punktów serwisowych, jeśli to możliwe włącznie z felgą, na której znajdowała się opona, jeśli usterka opony jest widoczna dopiero po napełnieniu.

 

III Wykluczenia

 

Niniejsza gwarancja nie obejmuje opon używanych w następujący sposób:

 

1. Naprawianych w sposób niezgodny z zasadami lub z instrukcjami obsługi określonymi przez firmę Hankook lub przez osoby nieposiadające stosownych umiejętności nie bacząc na metodę, zakres oraz osobę, która dokonywała naprawy.

 

2. Nadzwyczajnie zużytych lub uszkodzonych w wyniku:

 

- niebezpieczeństw drogowych, takich jak przebicia, przecięcia, zadarcia, rysy, potłuczenia czy uderzenia;

 

- pożaru, zniszczenia lub wypadku;

 

- nieprawidłowo nadmuchanych, przeciążonych, eksploatowanych przy nadmiernej prędkości, nieprawidłowo zamontowanych lub zdemontowanych, opony typu Run Flat (typ, który posiada system kontynuacji jazdy pomimo utraty ciśnienia), jazdy po nieutwardzonych drogach, wyścigów, wandalizmu, szkody wyrządzonej umyślnie lub innego niewłaściwego użytkowania;

 

- zniszczonych z powodu nieprawidłowej geometrii zawieszenia, niewyważonych kół, wadliwych hamulców lub amortyzatora, korzystania z łańcuchów na opony;

 

- uszkodzenia w wyniku działania dodatkowego materiału (np. wypełniaczy opon, uszczelniaczy lub innych substancji).

 

Oraz poniższych zdarzeń:

 

1. Korzystanie z opony przedziurawionej lub eksploatacja opon z za niskim lub za wysokim niż zalecane ciśnieniem

 

2. Pęknięcia opon wyprodukowanych ponad 4 lata temu, wywołanych działaniem warunków atmosferycznych i przechowywanych w nieodpowiedni sposób.

 

3. O głębokości bieżnika mniejszej niż wymagane minimum tj. 1.6 mm.

 

4. Przeciętego lub startego numeru seryjnego.

 

5. Zakłóceń podczas jazdy spowodowanych przez uszkodzone koła lub zużyciem bieżnika wynoszącym 0.8 mm.

 

6. Rekompensaty za stracony czas lub inną niedogodność.

 

7. Przypadkowego bądź celowego uszkodzenia.

 

8. Braku oznakowania “E” na bocznej ścianie opony.

 

Gwarancja nie obejmuje również:

 

1.Roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zadośćuczynienie z tytułu opóźnienia w podróży, chwilowego unieruchomienia pojazdu, kosztów oraz niewygody związanych ze składaniem zgłoszenia, wezwania serwisu technicznego, dodatkowej podróży, dodatkowych wydatków, sprowadzenia pojazdu, wynajęcia pojazdu zastępczego bądź przeładowania pojazdu.

 

2. Jakichkolwiek utraconych korzyści lub innych uszczerbków na majątku takich jak: straty finansowe, utracone zyski, dochody, spodziewane oszczędności, spadek wartości firmy, itd.

 

3. Innych uszkodzeń, strat oraz obrażeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio usterką opony, nieprawidłowym montażem, zaniedbaniem bądź nieprawidłowym serwisowaniem opon.

 

* Ceny zawierają podatek VAT 23%. Ceny katalogowe to sugerowane ceny producentów.
* Cena towaru nie zawiera usługi montażu.
* Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.