Ogólne warunki gwarancji

Warunki gwarancji produktu

 

1. Gwarancji udziela się na 24 miesiące od daty zakupu, lecz nie dłużej niż do momentu zużycia bieżnika, co wykazuje wskaźnik zużycia bieżnika (TWI). Gwarancja obejmuje wyłącznie wady wynikające z winy producenta. Opona jednostronnie lub częściowo zużyta do wartości TWI jest traktowana jako całkowicie zużyta i nie podlega gwarancji.

 

2. Gwarancją nie są objęte wady spowodowane:

 

- uszkodzeniem mechanicznym (przebicia, przecięcia),

 

- nieprawidłową eksploatacją,

 

- nieprawidłowym montażem,

 

- złym stanem technicznym pojazdu,

 

- nieprawidłowym przechowywaniem.

 

3. Zgłoszenia reklamacji należy dokonać w punkcie zakupu opon. Do towaru będącego przedmiotem reklamacji należy dołączyć dowód zakupu.

 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia wyrobu do punktu sprzedaży.

 

5. Reklamacja zostanie uznana w każdym przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (złe wykonawstwo, wady materiałowe lub wady konstrukcyjne). W przypadku uznania reklamacji kupujący otrzymuje towar wolny od wad lub zwrot środków pieniężnych za zakup towaru.

 

Firma Pneuhage Serwis Opon Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty czasu i niewygody wynikające z przestoju pojazdu oraz inne szkody będące następstwem wady produktu oraz przeprowadzanego procesu reklamacji.

* Ceny zawierają podatek VAT 23%. Ceny katalogowe to sugerowane ceny producentów.
* Cena towaru nie zawiera usługi montażu.
* Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.