Warunki gwarancji na produkty marki Pirelli

Firma PIRELLI gwarantuje dobrą jakość opon i zapewnia odpowiednie parametry trakcyjne  na okres 24 miesięcy od daty zakupu, lecz nie dłużej niż 48 miesięcy od daty produkcji.

 

W okresie gwarancji wszystkie reklamowane opony, w których zostanie stwierdzona wada produkcyjna będą wymieniane na nowe, wolne od wad. Dystrybutor zapewnia rozpatrzenie w terminie do 14 dni każdej reklamacji i uznanie jej, o ile przyczyna była wada fabryczna. Po upływie okresu 24 miesięcy do okresu 48 miesięcy od daty produkcji - klient może uzyskać zwrot części ceny ofertowej obowiązującej w dniu sprzedaży opony lub uzyskać nowy wyrób na zasadach częściowego rozliczenia tj:

Za zużytą część wyrobu koszty ponosi klient, za część niewykorzystaną do pełnej wartości użytkowej (wskaźnik TWI) koszty ponosi gwarant.

Podstawą ustalenia należności jest pozostała średnia wysokość rzeźby bieżnika opony wynikająca z pomiaru w trzech miejscach na obwodzie. Pomiaru dokonuje upoważniony pracownik wyznaczony przez producenta.
Zastrzega się możliwość utraty gwarancji w przypadku eksploatacji opon w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem lub niezachowaniem wymogów technicznych eksploatacji, a w szczególności:

 

  1. Założenia opony o niższych niż dopuszczalne indeksach prędkości i obciążenia dla danego pojazdu oraz eksploatacji opony przy nieprawidłowym ciśnieniu.

  2. Uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek działania czynników zewnętrznych.

  3. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu lub demontażu opon.

  4. Złego stanu technicznego pojazdu (zła geometria, wadliwe hamulce, uszkodzone niesprawne zawieszenie, inne mające wpływ na nieprawidłowe zużycie ogumienia).

  5. Uszkodzenia spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem (nieprawidłowe ciśnienie, ponadnormatywne obciążenie opony).

  6. Gdy uszkodzenie powstało podczas transportowania towaru, przez osoby trzecie lub Klienta.

  7. Gdy uszkodzenie powstało przy głębokości rzeźby bieżnika równej lub mniejszej niż 1,6 mm.

 

Gwarancja jest ważna przez okres 24 miesięcy od daty zakupu i do głębokości 1,6mm mierzonej na punkcie pomiarowym TWI. Dokument zakupu stanowi podstawę do roszczeń reklamacyjnych (faktura lub paragon). W przypadku zauważenia wady, bądź uszkodzenia opony prosimy o niezwłoczny kontakt z punktem zakupu towaru. Do reklamacji przyjmowane są opony bez jakichkolwiek śladów napraw.

 

UWAGA!
Nasza firma jest autoryzowanym dystrybutorem opon firmy PIRELLI, dlatego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności w związku z ewentualną reklamacją jakościową, prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta naszego sklepu. Pomożemy w sprawnym załatwieniu reklamacji.
Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dokument zakupu (faktura lub paragon).

 

* Ceny zawierają podatek VAT 23%. Ceny katalogowe to sugerowane ceny producentów.
* Cena towaru nie zawiera usługi montażu.
* Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy.